Vrijwilligers

Dansgroep Chara is een vrijwilligersorganisatie; ook de bestuursleden en de leden van de Algemene Vergadering zijn vrijwilligers en zetten zich onbezoldigd en naar best vermogen in om de vzw te laten bloeien. Daarnaast doet onze vereniging ook regelmatig beroep op vrijwilligers voor uiteenlopende activiteiten. Vrijwilligers zijn verzekerd via een vrijwilligersverzekering.

Mensen die een actievere rol willen spelen binnen de vereniging zijn steeds welkom; zowel als lid van de Algemene Vergadering als om ingezet te worden voor diverse activiteiten. Neem gerust contact op met het bestuur voor meer inlichtingen of om u aan te melden als occasioneel vrijwilliger. Je bent van harte welkom!