Geschiedenis

Toen in 1978 onze dansgroep het levenslicht zag, hing er rond ballet nog een elitesfeer. Ballet was destijds enkel weggelegd voor excentriekelingen en wie er naar keek behoorde tot een bepaalde maatschappelijke klasse.

Onze doelstelling ‘Jonge mensen de kans geven balletles te volgen, gegeven door professionelen, aan een betaalbare prijs’ had dan ook van meet af aan een sociaal en maatschappelijk karakter.

Sociaal, omdat gekozen werd voor een democratisch en pluralistisch bestuur, dat zich pro deo inzet voor de groep. Op die manier worden de onkosten van een dure en logge administratie vermeden, wordt voor extra inkomsten gezorgd door sponsoring, met als resultaat een betaalbaar lidgeld, zelfs voor een gezin met meerdere kinderen.

Maatschappelijk, omdat het beoefenen van ballet een niet te onderschatten aantal voordelen oplevert. Buiten de technische vaardigheden, is er de lichamelijke ontplooiing en zelfdiscipline, het teamverband bij de instudering van choreografieën, de culturele ontwikkeling door het luisteren naar muziek, de activering van de creativiteit door het aanwakkeren van de lichamelijke expressie en de leerlingen te laten ontdekken dat het eigen lichaam in coördinatie met de geest een belangrijk instrument is. Juist om dit educatieve aspect geven wij slechts om de twee jaar een voorstelling; daar krijgen onze leden de mogelijkheid om te tonen wat ze geleerd hebben.

Tijden veranderen, de elitesfeer rond ballet is verdwenen en verschillende rages hebben de dans en ballet populairder gemaakt. Door vast te houden aan klassiek ballet als basis voor de opleiding, is onze groep erin geslaagd de vervlakking, die rages met zich meebrengen, tegen te gaan.

Deze aanpak heeft duidelijk gewerkt; onze groep is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 200 leden, waarvan 60% jonger dan 12 jaar. Als gevolg van die groei is ook de juridische basis van de groep gewijzigd.

Sinds april 1991 is Dansgroep Chara een Vereniging Zonder Winstoogmerk. Nu zijn wij gekenmerkt door officiële statuten en een bestuur dat beantwoordt aan de wettelijk vooropgestelde vereisten voor een vzw. Sindsdien worden wij door de Provincie Antwerpen erkend als “niet officieel deeltijds kunstonderwijs”.