Voorstellingen

Dans wordt gerekend tot de podiumkunsten: af en toe een voorstelling geven is dan ook evident. Dansgroep Chara geeft om de twee jaar een voorstelling waar alle leerlingen aan kunnen deelnemen. En dat is voor zowel de leerlingen als het publiek een groots gebeuren. Voor de leerlingen is dat een uitgelezen moment om aan ouders en sympathisanten te tonen welke vooruitgang ze gemaakt hebben; voor het publiek is dat een niet te missen evenement. Onze voorstellingen hebben immers in Schoten en daarbuiten een reputatie opgebouwd van verzorgde choreografieën, goede technische omkadering en verzorgde kostuums.

Omdat bij Dansgroep Chara het “leren” nog altijd centraal staat, hebben wij er bewust voor gekozen om slechts om de twee jaar een voorstelling te geven. Zo wordt het aanleren van danstechniek niet verdrongen door de tijd die nodig is voor het aanleren van choreografieën. Onze voorstellingen gaan steeds door in de Kaekelaar op het einde van de krokusvakantie en dit tijdens de oneven jaren.

Aan deze voorstellingen nemen alle leeftijden deel. Daarom dat de repetities altijd tijdens de krokusvakantie gepland worden. De deelname is voor de leden niet verplicht; zij melden zich zelf aan voor deelname. Om het voor de allerkleinsten niet te zwaar te maken, nemen zij enkel deel aan de namiddagvoorstellingen.

Naast deze tweejaarlijkse voorstelling neemt onze groep nog deel aan voorstellingen die door derden georganiseerd worden. Welke choreografieën en welke leeftijden hieraan deelnemen wordt bepaald in samenspraak met de inrichter.