Zo houden we het Chara-gevoel hoog!

Lieve dansers, lieve ouders, 🤍

Om onze danslessen veilig te laten verlopen stelden we een draaiboek op.
Onder aan deze pagina vind je het attest van de Gemeente Schoten dat ons toestemming geeft om lessen te geven aan -12-jarigen.

VEILIG DANSEN TIJDENS CORONA

1. Danszaal

In deze zaal van 200m² mogen leerlingen tot en met 12 jaar dansen.
Er wordt goed verlucht door de grote ramen en deuren aan beide zijden open te zetten.
Zodra de temperatuur dit niet meer toelaat, wordt het ventilatiesysteem gebruikt.

De kleedkamers blijven gesloten omdat deze te klein zijn voor het aantal dansers per les.
Alle leden wordt gevraagd om in danskledij naar de les te komen en hun bezittingen in de danszaal te zetten in een tas of zak. Graag gepersonaliseerd of herkenbaar voor de danser zelf, zeker voor de kleinsten. De leerkrachten letten erop dat dit met voldoende afstand van elkaar gebeurt.

Leden gaan ook thuis zeker naar het toilet. De toiletten zijn open maar het gebruik ervan proberen we tot een minimum te beperken.

Ouders mogen niet binnen in de danszaal! Enkel de ouders van de kleuters mogen mee in de zalen. Opgelet: slechts één begeleider per kind, gelieve geen andere kinderen mee naar binnen te nemen.

Kinderen worden buiten afgezet en opgehaald (met uitzondering van kleuterdansen). De leden komen binnen via de normale ingang; de uitgang wordt via de kant van de speelplaats geregeld. Op deze manieren kruisen de opeenvolgende groepen elkaar niet. Er zullen pijlen staan met de geboortejaren op. Algemeen geldt dat iedereen steeds rechts aanhoudt bij het wandelen, ook op de parking.

Elke leerling die niest of hoest moet meteen handen en gezicht volledig schoonmaken met ontsmettingsspray en de doekjes die aanwezig zijn. Die zakdoeken worden meteen weggegooid in de vuilbak na gebruik.

Mondmaskers zijn niet verplicht tijdens het lesgeven. Dit mag uit eigen keuze als dit aangenamer voelt voor leden of leerkrachten, maar het is niet verplicht. Bij contact tussen de ouders en de leerkrachten worden er wel mondmaskers gedragen.

Nieuwe leden die nog niet online zijn ingeschreven, moeten hun gegevens achterlaten. Er worden daarvoor contact formulieren voorzien.

Deze nieuwe regels vragen extra tijd voor de start van de les. We vragen dus om zeker op tijd te komen. Verder vragen we om niet na te keuvelen op de speelplaats of de parking om onnodig contact en les verstoringen te vermijden.

2. Sportzaal (SMC sport)

In deze zaal van 500 m² mogen leerlingen tot en met 12 jaar dansen.
Er wordt goed verlucht door de grote ramen en deuren aan beide zijden open te zetten.
Zodra de temperatuur dit niet meer toelaat, wordt het ventilatiesysteem gebruikt.

We zorgen in deze zaal voor een tijdelijke kleedruimte in de ene helft van de zaal; in de andere helft wordt er gedanst. Deze kleedruimte is voldoende ruim zodat de ouders mee binnen kunnen op een veilige manier. Enkel de ouders van de kleuters (t/m laatste kleuterklas) mogen mee in de zalen. Opgelet: slechts één begeleider per kind, gelieve geen andere kinderen mee naar binnen te nemen.

De leden komen binnen via de ramen aan de kant van speelplaats, de uitgang wordt ook via deze ramen geregeld. Er zullen pijlen staan met de geboortejaren op. Algemeen geldt dat iedereen steeds rechts aanhoudt bij het wandelen, ook op de parking.

Elke leerling die niest of hoest moet meteen handen en gezicht volledig schoonmaken met ontsmettingsspray en de doekjes die aanwezig zijn. Die zakdoeken worden meteen weggegooid in de vuilbak na gebruik.

Mondmaskers zijn niet verplicht tijdens het lesgeven. Dit mag uit eigen keuze als dit aangenamer voelt voor leden of leerkrachten, maar het is niet verplicht. Bij contact tussen de ouders en de leerkrachten worden er wel mondmaskers gedragen.

Nieuwe leden die nog niet online zijn ingeschreven, moeten hun gegevens achterlaten. Er worden daarvoor contact formulieren voorzien.

Deze nieuwe regels vragen extra tijd voor de start van de les. We vragen dus om zeker op tijd te komen. Verder vragen we om niet na te keuvelen op de speelplaats of de parking om onnodig contact en verstoring van de les te vermijden.

3. Aanpassing aan de lessen

De leerkrachten waken mee over de afstand tussen de leden, zeker bij de jongere dansers.

Zij houden afstand ten opzichte van de leden en zorgen dat er minimaal lichaamscontact is tussen de dansers tijdens de lessen. Zo wordt bijvoorbeeld voor het maken van cirkels er gewerkt met stokjes in plaats van handen vast te houden.

Als er materiaal wordt gebruikt, wordt dit voldoende ontsmet.

De aanwezigheden worden strikt bijgehouden.

4. Communicatie met ouders

Onze leerkrachten communiceren zo veel mogelijk via e-mail met de ouders. Ook de algemene communicatie blijft via deze weg verlopen.

Wanneer er wel een gesprek is tussen de leerkracht en een ouder moet er een mondmasker gedragen worden.

5. Voorstelling

We werken toe naar onze voorstelling zoals dat normaal het geval zou zijn. In december evalueren we of onze voorstelling in februari kan doorgaan.

6. Verantwoordelijke

Jos Hoefnagels zal optreden als coronaverantwoordelijke.

Tot in de danszaal,

Het Chara-bestuur

Attest Gemeente Schoten