Piet Snels

Piet Snels: Voorzitter

Meer dan 30 jaar werkte ik samen met Dansgroep Chara en dit wel vanuit verschillende perspectieven. Als voorzitter van het Cultuurcentrum Schoten – en later ook van de cultuurraad – wist ik al vlug dat Dansgroep Chara een betrouwbare partner was voor ontelbare samenwerkingen. Lang voor de allereerste week van de amateurkunsten plaats vond wisten wij Schoten al samen te brengen rond het programma “Schoten, zingt, danst en speelt”. En dat was niet anders voor alle volgende edities van de WAK. Ook als regisseur van het “Wereldfestival van Schoten” werkte ik samen met Chara voor zowel de belichting als voor de invulling van de openingsceremonie.
Uiteraard zijn mijn dochters ook lid geweest van Dansgroep Chara en heeft Karolien nog enkele gastchoreografieën gemaakt voor de gevorderden. Maar dat is al wel zeer lang geleden.
Ikzelf deed voor Chara de financiële controle van de rekeningen gedurende tientallen jaren en maakte in die hoedanigheid deel uit van de Algemene Vergadering. Op vraag van het bestuur oefen ik nu de functie van voorzitter uit. Hierbij zal mijn ervaring als voorzitter van het cultuurcentrum zeker van pas komen.