Maria Gysen

Maria Gysen: Raadslid

Na Jos en Anita ben ik het bestuurslid met de langste staat van dienst. Ook ik ben bij Chara terecht gekomen toen mijn dochter zo’n 30 jaar geleden bij Chara kwam dansen. Al vrij vlug werden mijn man en ik lid van de Algemene vergadering. Later werden wij verkozen tot bestuurder. Al die tijd heb ik mij ingezet voor Chara op velerlei vlakken met wisselende intensiteit. Zo maakte ik jaren mee de kostuums voor de voorstellingen en betrok daar zelfs de mensen van het ouderlingentehuis bij. Daarnaast wisselde intense periodes, zoals de organisatie van het feest rond 15 jaar Chara, zich af met korte periodes van inactiviteit tijdens mijn politiek mandaat. Gedurende al die tijd heb ik zowel de laagten als de hoogtepunten van de dansgroep mee beleefd. Deze ervaring zal mij vast van pas komen in mijn verdere bestuursfunctie.