Anita Caals

Anita Caals/ Ondervoorzitter

Benevens het feit dat ik van bij het begin bij Dansgroep Chara betrokken was, heb ik ook onrechtstreeks de aanleiding gegeven tot de start van de danslessen. Gedurende het
35-jarig bestaan van de Dansgroep heb ik steeds ingestaan voor het maken en/of bedenken van de kostuums en af en toe ook scenario’s geschreven voor de voorstelling.
Ik maak permanent deel uit van de raad van bestuur en zit ook als afgevaardigde van Chara in de raad van bestuur van Danskant en in de cultuurraad van de provincie Antwerpen.