Chara is lid van

Dansgroep Chara is aangesloten bij onderstaande overkoepelende dansorganisaties.

  • Danskant vzw is een landelijk erkende cultuur educatieve jeugdvereniging, ondersteund door de Vlaamse overheid. Danskant wil dans, muziek en beweging als educatieve en actieve cultuurbeleving verspreiden met als doel de persoonlijkheidsontplooiing, maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen van kinderen en jongeren.
  • Danspunt, het Vlaams steunpunt voor amateurdans, bevordert de artistieke kwaliteit van amateurdans in Vlaanderen en Brussel en heeft oog voor het maatschappelijke belang ervan. Danspunt streeft naar vernieuwing, naar verdieping en naar het creëren van meerwaarde door de amateurdanssector te stimuleren, te informeren, te ondersteunen en te begeleiden.
  • Jeugd & Dans vzw propageert de amateurdans bij de jeugd in heel haar verscheidenheid: klassiek ballet, moderne dans, jazzdans, hiphop, kinderdans, Spaanse dans, dans- en bewegingsexpressie, choreografie en andere dansvormen. Het is de bedoeling via haar verschillende activiteiten de kwantiteit en de kwaliteit van de amateurdans bij de jeugd te verhogen.
  • Schotense sportraad. Dansgroep Chara is lid van de Schotense sportraad als erkende sportvereniging.
  • Schotense cultuurraad. Dansgroep Chara is lid van de Schotense cultuurraad.
  • Danssport Vlaanderen Danssport Vlaanderen is de unisportfederatie dans van Vlaanderen,
  • Overzicht - Dansgroep Chara vzw. (ledenbeheer.be)
  • https://wwwledenbeheer.be/public/dansgroep-chara-vzw